Projecten

Als onderdeel van het geheel zorgen wij, samen met de aannemer en andere onderaannemers, voor het opleveren van projecten. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook renovatie.

Onderaannemer

De aannemer maakt een totaal planning voor het project. Als onderaannemer verzorgen wij het tegelwerk. We zijn dus een schakel in het geheel. Wanneer iedere schakel tijdig en vakkundig zijn of haar taak uitvoert, dan slaagt de klus.

Het liefst zitten wij voor de start van een project met alle betrokken partijen om tafel. Samen afstemmen zorgt voor het beste resultaat.

Renovatie huurwoningen

Bij renovatie-projecten van huurwoningen zien en spreken we vaak de huidige bewoners. Het is leuk om dit klantcontact te hebben. Een fijn thuis, daar doen we het voor.